Blue Flower

CITIZEN’S CHARTER

 

Office: Office of the Local Civil Registry

Schedule sa Pagkuha: Mondays - Fridays, 8:00 am to 5:00 pm

Kinsa ang mokuha: Ang tag-iya sa dokumento

Serbisyong Gitagana

Angayng Buhaton sa Cliente/Costumer

Mga Kinahanglan nga Ipasa sa Opisina

Buhaton sa taga Opisina

Kadugayon

Balayrunon

In-charge nga personahe

 

1.    PAG-REHISTRO SA PATAY

 

         ·            Mag kuha ug priority number ug mag hulat na tawagon

         ·            Mag fill up ug form

         ·            Magbayad sa Treasurer’s Office

         ·            Mag pa pirma sa embalmer kung gi balsamar

         ·            Mag pa pirma sa Municipal Health Officer

Bag-ong Namatay sa Balay

         ·            Barangay Certification

Delayed registration sa patay

         ·            Negative Result sa patay gikan sa Philippine Statistics Authority (PSA)

         ·            Barangay certification

         ·            Affidavit of Delayed registration gikan sa abugado

         ·            Sedula sa nag pa rehistro

 

Bag-ong Namatay sa Balay

         ·            Susihon ang requirements

         ·            Buhatan ug Death Certificate

         ·            Papirmahan sa nag parehistro

Delayed registration sa patay

         ·            E check ang mga kinahanglan sa pag parehistro

         ·            Buhatan ug Death Certificate

         ·            Pa pirmahan sa nag pa rehistro

         ·            ipost ang death certificate

         ·            E-entry sa registry of deaths, human sa 10 ka adlaw

         ·            Pa pirmahan sa MCR

         ·            Ihatag sa kliyente ang documento

 

20 minutes

30 minutes

10 days

20  inutes

CertificationFee 100.00

Doc. Stamp 15.00

Burial fee 200.00

Delayed Registration

300.00

Doc. Stamp 15.00

NELDA L. GO