Blue Flower

CITIZEN’S CHARTER

 

Office: Office of the Local Civil Registry

Schedule sa Pagkuha: Mondays - Fridays, 8:00 am to 5:00 pm

Kinsa ang mokuha: Ang tag-iya sa dokumento

Serbisyong Gitagana

Angayng Buhaton sa Cliente/Costumer

Mga Kinahanglan nga Ipasa sa Opisina

Buhaton sa taga Opisina

Kadugayon

Balayrunon

In-charge nga personahe

1.    PAG-APPLY SA LISENSYA SA KASAL

 

         ·            Mag kuha ug priority number ug maghulat na tawagon

         ·            Mag fill up ug form

         ·            Magbayad sa Treasurer’s Office

         ·            Pre-Marriage Counseling Certificate

         ·            Birth Certificate sa kaslonon

         ·            Marriage Certificate sa ginikanan sa kaslonon

         ·            CENOMAR sa kaslonon

         ·            Sedula sa Kaslonon ug sa mga ginikanan

 

         ·            Susihon ang mga gikinahanglan sa pag apply sa lisensya sa kasal

         ·            Buhatan ug Marriage Application ug uban pang gikinahanglang mga dokumento

         ·            Papermahan sa mga kaslonon ug sa mga ginikinan

         ·            Irehistro sa libro

         ·            E-post ang lisensya 

         ·            E-release ang lisensya

 

40 minutes

10 days

10 minutes

Marriage Application 200.00

License Fee 100.00

Doc Stamp 15.00

NELDA L. GO

2.    PAG-REHISTRO SA KASAL

 

         ·            Mag kuha ug priority number ug maghulat na tawagon

         ·            Magbayad sa Treasurer’s Office

 

         ·            Dawaton ang Marriage Certificate ug susihon ang data

         ·            Isulat sa registry of marriage

         ·            Papermahan sa MCR

         ·            Ihatag sa kliyente ang dokumento

 

20 minutes

Certification Fee 100.00

Doc. Stamp 15.00        

NELDA L. GO